.Samenwerking
Zorgboerderij Oldenbosch is een kleine zelfstandige organisatie, maar werkt samen met vele andere organisaties bij Coöperatie Dichtbij. Dit doen wij om werkzaamheden te bundelen én om de zorg betaalbaar te kunnen houden.


Vragen / Klachten / Complimenten
Wij, Zorgboerderij Oldenbosch, doen ons best om de zorg en/of ondersteuning zo goed mogelijk aan te bieden en vinden het belangrijk dat u tevreden bent. Het kan gebeuren dat u niet (helemaal) tevreden bent. Daarom willen we graag weten wat we wel en wat we niet goed doen. Hiervan kunnen wij leren.
Welke stappen kunt u zetten:
-U kunt hier als eerste over praten met de begeleider van uw kind.
-Mocht dit niet voldoende zijn kunt u contact op nemen met de eigenaar:
Zorgboerderij Oldenbosch

Gerrie Stuut

tel: 06-14394008
mail: zorgboerderij@oldenbosch.eu

Als dit niet helpt zijn er ook andere stappen die u kunt ondernemen, zoals contact leggen met de klachtenfunctionaris of met een onafhankelijke vertrouwenspersoon.

De Klachtenfunctionaris
De klachtenfunctionaris voor Zorgboerderij Oldenbosch werkt bij Coöperatie Dichtbij. De Klachtenfunctionaris kan u adviseren en/of ondersteunen bij uw vraag of klacht.
Klachtenfunctionaris

tel:  06-30686762

mail: klacht@dichtbij.coop

post: Postbusnummer 1782 9701 BT Groningen


De klachtenregeling van Coöperatie Dichtbij kunt u hier nalezen:
https://www.cooperatiedichtbij.nl/onze-zorg/reglementen/klachtenregeling/


De Vertrouwenspersoon
Als u liever met iemand wilt praten die niet bij Coöperatie Dichtbij werkt dan kunt u contact opnemen met een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon werkt niet bij Zorgboerderij Oldenbsoch! en is ook geen lid van Coöperatie Dichtbij maar werkt bij het AKJ / Zorgbelang Groningen. De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht en legt u uit wat u wel en niet kan en mag verwachten. De vertrouwenspersoon voor ouders / verzorgers / kinderen verloopt bij een eerste contact anders dan bij jongeren die verblijven op zorgboerderij Oldenbosch!

Voor ouders:
Zie website:
https://www.zorgbelang-groningen.nl/vertrouwenspersoon-jeugdhulp-ouders-verzorgers

Voor jongeren:
De vertrouwenspersoon die de jongere kan benaderen is:
Paul Volleberg

Zorgbelang Groningen

Schweitzerlaan  4

9728NP  Groningen

tel: 06-3428 0738   

mail: p.volleberg@zorgbelang-groningen.nl


Privacy
Wij willen graag uw privacy beschermen. In dit stuk laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u of uw kind als cliënt bij ons wordt aangemeld en waarom we deze gegevens verzamelen.

Zorgboerderij Oldenbosch respecteert de privacy van al haar cliënten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze diensten vragen we u om gegevens te verstrekken. Volgens de zorgwet moet ons cliëntendossier de volgende gegevens bevatten:
*De personalia en andere voor de zorgverlening relevante gegevens
*de indicatiestelling
*de zorgovereenkomst
*het zorgplan
*de resultaten van evaluatie
Deze gegevens worden gebruikt om goede zorg te kunnen verlenen. De gegevens worden -indien op papier- bewaard op ons afgesloten kantoor in een afgesloten kast. Verreweg de meeste opslag gebeurd op ons gecertificeerd zorgsysteem, Nedap ONS.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. Voor het gebruik van foto's vragen we een extra handtekening. U kunt daarop instemmen of uw kind wel of niet op bijvoorbeeld sociale media en onze website mag.

Derden
De informatie wordt niet verkocht aan of gedeeld met derden. Wel kan de informatie intern gedeeld worden. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. We werken met cloud-opslag die voldoet aan de AVG en/of de GDPR. Inloggen op het zorgsysteem moet altijd met een gebruikersnaam, wachtwoord en twee-traps verificatie. 

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens. Wij zullen deze veranderingen laten aanpassen bij de belanghebbende instanties.Sinds 28-6-2019 zijn wij een door het SBB erkend leerbedrijf